لیست فروش محصولات پارس اگزوز

لیست  فروش  محصولات شرکت تولیدی و صنعتی پارس اگزوز

جهت دریافت لیست قیمت عمده و اخذ نمایندگی پارس اگزوز کلیک کنید

     لیست محصولات پارس اگزوز-پارس اگزوز-محصولات-اگزوز پارس اگزوز تولید کننده بیش از 250 مدل اگزوز  

نام خودرو
ردیف
                        نام کالا
                 405
1
انبار وسط پژو 405 بالوله – گ
2
انبار وسط پژو 405 کوتاه – گ
3
انبار وسط پژو 405 كپسولي – گ
4
انبار عقب پژو 405 با بست- گ
5
لوله خم میانی پژو 405
6
گلویی پژو 405 یورو 4 کپسولی بزرگ-گ
7
گلویی پژو 405 دو سنسوره   -گ
8
 گلويي پژو 405 کپسولي کوچک یک مهره سنسور- گ
9
لوله گلویی پژو 405 با فلنچ فابریک با مهره (بدون کپسولی )-گ
10
لوله گلویی پژو405 (16 سوپاپ)بدون کپسولی -گ
11
لوله واسطه TU5-گ
12
 لوله گلوئی پژو 405 پارس سمند TU5-گ
پراید
13
انبار وسط پراید دوسر فلنچ کپسولی- گ
14
انبار وسط پرايد انژکتوري دو سرفلنچ – گ
15
انبار وسط پرايد CNG -گالوانیزه ( دو گانه – انژکتوری )
16
انبار وسط پرايد CNG -المینایز
17
انبار عقب پرايد – گالوانیزه ( GTX)
18
انبار عقب پرايد CNG -گ
19
انبار عقب پرايد CNG -المینایز
20
انبار عقب پرايد CNG -روغنی
21
لوله واسطه پرايد  تک گانه GTX انژکتوري- گ
22
لوله گلويي پرايد یورو 2- گ
23
لوله گلويي اگزوز پرايد یورو 2- المینایز
24
لوله گلويي پرايد با بست یورو 2-گ
25
لوله گلویی یورو 4- گ
26
انبار وسط پرايد با لوله -گ
27
انبار وسط پرايد دوطرف کوتاه- گ
28
انبار میانی پراید111  یورو2-گ
29
انبار وسط پراید  151-گ
30
انبار میانی پراید 111یورو 4-گ
31
انبار وسطپراید یورو4 -131 -گ
32
لوله هفت خم پراید انژکتور -گ
33
انبار عقب پراید یورو 2- المینایز
پژو206
34
انبار عقب پژو 206-گ
35
لوله واسطه بلند پژو 206-گ
36
لوله واسطه كوتاه پژو206-گ
37
لوله واسطه بلند پژو 206
38
لوله واسطه كوتاه پژو 206
39
لوله گلويي پژو 206-گ
40
انبار وسط پژو 206 بالوله تيپ 5 – گ
پژو 206 SD
41
لوله واسطه پژو 206/SD-گ
42
انبار وسط 206/SD بالوله-گ
پژو RD
43
لوله دنباله پژو آردي
44
انبار وسط آردي انژكتوري
45
لوله گلويي پژو آردي
46
لوله گلويي پژو آردي انژكتوري با مهره سنسور
پیکان
47
انبار وسط پيكان بهينه با لوله
48
انبار وسط پيكان بهينه کوتاه
49
لوله گلويي کار
50
انبار عقب پيکان بهينه کپسولي با لوله
51
انبار عقب پيکان بهينه کپسولي کوتاه
52
لوله خم ديفرانسيل پيكان بهينه
53
انبار وسط پيكان بهينه با لوله – گ
54
انبار وسط پيكان بهينه کوتاه – گ
55
انبار عقب پيکان بهينه کپسولي با لوله – گ
56
انبار عقب پيکان بهينه کپسولي کوتاه – گ
57
انبار وسط پيکان انژکتوري با لوله
58
انبار وسط پيكان وانت انژكتوري با كلاهي
59
لوله انتهايي پيكان وانت انژكتوري
60
لوله گلويي پيكان انژكتوري با مهره سنسور
61
لوله گلويي پيكان انژكتوري
62
انبار وسط پيکان انژکتوري با لوله- گ
63
انبار وسط پيكان وانت انژكتوري با كلاهي -گ
64
لوله انتهايي پيكان وانت انژكتوري – گ
پیکان پژوئی
65
انبار وسط پيکاژو با لوله
66
انبار وسط پيکاژو کوتاه
67
انبار وسط پيکاژو يک خمي
68
لوله واسطه پيکاژو کوتاه
69
لوله گلويي پيکاژو
تیبا
70
وسط تیبا 211 با فلکسیبل-گ
71
 وسط تیبا 231 با فلكسيبل – گ
72
انبار عقب تيبا 231 – گ(مجموعه اصلی اگزوز )
73
انبار عقب تيبا 231 – المینایز
74
گلوئی تیبا -گ
75
لوله گلویی تیبا – آلومینایز
76
فلکسیبل دو سر لوله تیبا -گ
77
انبار عقب تیبا 211-گ( مجموعه اصلی اگزوز)
78
انبار وسط تیبا 231-آلومینایز
79
انبار وسط  تیبا 231 بدونflax -گ
مزدا 2000
80
لوله دنباله مزدا انژكتوري B2000
81
لوله گلويي مزدا B2000- کاربرات
82
لوله گلويي مزدا  B2000 انژکتوري با مهره سنسور
83
انبار وسط مزدا B2000 دو كابين-گ
84
انبار عقب مزدا B2000 -گ
85
انبار عقب مزدا B2000 انژكتوري دو كابين-گ
86
انبار عقب مزدا B2000 دو كابين بهينه-گ
87
انبار عقب مزدا B2000 دو كابين بهينه فلنچ بزرگ -گ EMS
88
انبار عقب مزدا B2000 تک  كابين بهينه فلنچ بزرگ -گ EMS
89
لوله دنباله مزدا B2000 انژکتوري -گ
90
انبار وسط مزدا B2000 تك كابين-گ
91
انبار عقب مزدا B2000 انژكتوري تك كابين-گ
92
انبار عقب مزدا B2000 تك كابين بهينه – گ
مزدا 1600
93
انبار مزدا 1600جديد
94
لوله گلويي مزدا 1600 جديد
مزدا 323
95
انبار وسط مزدا 323 با لوله-گ
96
انبار عقب مزدا 323 – گ
نیسان
97
انبار نيسان سايپا با لوله
98
انبار نيسان سايپا کوتاه
99
لوله دنباله نيسان سايپا
100
لوله گلويي بلند نيسان سايپا
101
لوله گلويي كوتاه نيسان سايپا
102
لوله گلويي نيسان سايپا انژكتوري
103
انبار سايپا انژکتوري با لوله
104
انبار نيسان سايپا کوتاه انژکتوري
105
لوله دنباله نيسان سايپا NIB
106
لوله واسطه نيسان سايپا انژکتوري
107
لوله گلويي كوتاه نيسان سايپا با مهره سنسورCNG
108
لوله گلويي بلند نيسان سايپا با مهره سنسور CNG
109
انبار  نيسان سايپا با لوله – گ
110
انبار نيسان سايپا کوتاه – گ
111
انبار نيسان سايپا با لوله NIB – گ
112
لوله دنباله نيسان سايپا – گ
113
لوله دنباله نيسان سايپا NIB – گ
114
لوله گلويي بلند نيسان سايپا – گ
نيسان 2000
115
انبار نيسان 2000 توپر
116
انبار وانت  2000 توخالي
117
لوله گلويي  نيسان 2000
118
انبار  نيسان 2000 توپر – گ
119
انبار نيسان 2000 توخالي – گ
نیسان پیکاپ
120
انبار وسط نيسان پيكاپ با لوله -گ
121
انبار عقب پيکاپ با لوله-گ
 کاپرا
122
انبار عقب نيسان كاپرا 2700 با لوله – گ
سایپا دیزل
123
انبار سايپا ديزل – گ
124
لوله دنباله نيسان سايپا ديزل-گ
125
لوله واسطه نيسان سايپا ديزل با فلكسيبل -گ
126
لوله گلويي نيسان سايپا ديزل- گ
L90
127
انبار وسط  كوتاهL90 – گ
128
انباروسط بالوله ال 90- گ
129
انبار عقب L90- گ
پاترول
130
انبار نيسان پاترول4 سيلندر با لوله
131
انبار نيسان پاترول 4 سيلندر كوتاه
132
لوله دنباله نيسان پاترول 4 سيلندر
133
لوله دنباله نيسان پاترول 6 سيلندر
134
لوله گلويي نيسان پاترول 4 سيلندر
135
انبار نیسان پاترول 6  سیلندر با لوله
136
انبار نیسان پاترول 6 سیلندر کوتاه
137
لوله گلويي پاترول ون موتور 4 سيلندر بلند
137
لوله واسطه ون 6 سیلندر با لوله
138
انبار نيسان پاترول 4 سيلندر با لوله -گ
139
 لوله گلوئی نیسان پاترول وان 6 سیلندر
دوو
140
انبار وسط دوو با فلنچ
141
انبار وسط دوو بي فلنچ ( وسط 106)
142
انبار عقب دوو اسپرو سه خمي
143
لوله واسطه دوو اسپرو
144
لوله گلويي  دوو  ريسر
145
لوله گلويي  دوو سیلوو
146
انبار وسط دوو سيلو  با لوله
147
انبار عقب دوو سيلو
148
انبار وسط دوو سيلو با لوله -گ
149
انبار عقب دوو سيلو -گ
سمند
150
انبار وسط سمند با لوله-گ
151
عصایی سمند -گ
سمند EF7
152
انبار وسط سمند EF7 -گ
153
فلکسیبل سمند EF7- گ( گلویی )
زانتیا
154
انبار وسط زانتيا با لوله – گ
155
انبار وسط زانتيا با لوله -المینایز
156
انبار عقب زانتيا – گ
157
لوله گلويي زانتيا -گ
ریو
158
انبار وسط ريو بالوله – گ
159
انبار عقب ريو – گ
160
فلکسیبل دو سر لوله ریو – گ
161
انبار وسط ريو با فلكسيبل – گ
ماکسیما
162
انبار وسط ماکسيما – گ
163
انبار عقب ماكسيما-گ
رنو
164
لوله دنباله رنو5
165
لوله واسطه عقب رنو5
166
انبار عقب رنو 21
167
انبار عقب رنو 5
رنو PK
168
انبار عقب رنو پي كي
169
لوله واسطه پي كي براكت دار
170
انبار جلویی پی کی
171
لوله واسطه پي کي براکت دار-گ
جیپ
172
انبار جيپ تورنادو 48 سانتي
173
انبار جيپ شهباز 6 سيلندر
174
لوله گلويي جيپ صحرا
175
لوله گلويي جيپ صحرا- المینایز
176
لوله گلويي جيپ شهباز
177
انبار عقب جیپ رنجرور-گ
178
انبار عقب جيپ رنجرور
بنز 220
179
لوله واسطه بنز 220 دو سر فلنچ
180
انبار عقب بنز 220 – گ
بنز 230
181
انبار وسط بنز 230 با لوله – گ
182
انبار عقب بنز 230 – گ
بلیزر
183
انبار بليزر
184
انبار بليزر- گ
هیوندای اکسل
185
انبار عقب هيوندای اکسل
186
انبار عقب هيونداي اکسل -گ
187
انبار عقب ام وي ام 315-گ
MVM
188
انبار عقب ام وي ام 530-گ
189
انبار عقب MVM X33-گ
190
انبار عقب MVM110-ک
لیفان
191
انبار عقب لیفان 520-گ
192
انبار عقب لیفان 620-گ
193
انبار وسط لیفان 620-گ
رونیز
194
انبار عقب رونيز با لوله – گ
دلیکا
195
انبار وسط  دليكا با لوله
بی ام و 320
196
انبار وسط بي ام  و 320
197
انبار عقب بي ام و 320-گ
198
لوله گلويي بي ام و 320
شورلت نوا
199
انبار وسط شورولت نوا
200
لوله گلویی شورلت نوا
201
انبار عقب شورولت نوا با لوله
202
لوله دنباله شورلت نوا -گ
بیوک
203
انبار عقب بيوک با لوله
کادیلاک
204
لوله دنباله کاديلاک
205
لوله واسطه كاديلاك
206
انبار جلو کاديلاک – گ
207
انبار عقب کادیلاک-گ
208
انبار وسط کاديلاک کوتاه – گ
پژو ال
209
انبار عقب پژو ال با لوله
210
لوله گلويي پژو ال
211
انبار وسط پژو ال – گ
پژو جی ال
212
لوله گلويي پژو جي ال-گ
213
انبار عقب پژو جي ال با لوله – گ
تویوتا 1600
214
انبار عقب وانت تويوتا 1600 مدل 84
215
انبار عقب وانت تويوتا 1600 مدل 83
216
لوله گلويي تويوتا 1600 مدل 83 با فلنچ متحرک
217
انبارعقب تویوتا 1600 کوتاه -گ
تویوتا کارینا
218
انبار وسط تويوتا کارينا 78 با لوله
219
انبار عقب تويوتا کارينا
220
انبار وسط تويوتا کارينا 78 با لوله – گ
لندکروز
221
لوله دنباله وانت لند کروز 2اف بي بست
222
لوله واسطه وانت لندكروز 2اف با فلنچ
223
لوله گلويي وانت لندکروز 2اف
224
انبار وانت لندكروز 2 اف با لوله -گ
225
انبار وانت لندكروز 3 اف با لوله -گ
226
لوله واسطه لندکروز 3اف
227
لوله گلويي لندکروز 3اف
تویوتا 2400
228
لوله گلويي تويوتا 92/2400( وانت )
229
انبار عقب وانت تويوتا مدل 92/2400 – گ
230
لوله گلويي وانت تويوتا 92/2400 – گ
بنز 911
231
انبار بنز 911
232
لوله دنباله بنز 911
مینی بوس 309
233
انبار ميني بوس 309 توپر
234
انبار ميني بوس 309 تو خالي
235
لوله دنباله ميني بوس 309 جديد
236
لوله گلويي ميني بوس ايويكو
237
لوله گلويي ميني بوس 309 جديد
اتوبوس 302
238
انبار اتوبوس 302 تو پر
239
انبار اتوبوس 302 توخالي
بنز ده تن
240
انبار بنز ده تن توپر
241
انبار بنز ده تن توخالي
خاور 808
242
انبار بنز خاور 808 توپر
243
انبار بنز خاور 808 توخالي
خاور
244
لوله دنباله قديم خاور
245
لوله گلويي دو  پيچ خاور
لندرور
246
لوله گلويي 8 خم لندرور 4 سيلندر
تراکتور
247
انبار تراکتور ( داروانا )
248
انبار تراکتور ( فرگوسن )
برلیانس
249
مجموعه برلیانس H330-گ
بنز 280
250
انبار وسط بنز 280 مدل 74-گ
251
انبار عقب بنز 280 مدل 74 -گ
ساینا
252
انبار عقب ساینا -گ
آریسان
253
مجموعه کامل آریسان
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *