• شرکت تولیدی و صنعتی پارس اگزوز در راستای تحقق ماموریت خود تلاش میکند تا با بکارگیری جدیدترین استاندارها و تجهیزات و سیستم های نوین اقدام به تولید اگزوزهایی مطابق با استاندارهای جهانی نماید تا بتواند نقشی در کاهش آلودگی هوا و دستیابی به آسمان پاک و آبی داشته باشد .

  • این شرکت قصد دارد تا با بهره گیری از دانش بومی و تجربه بین المللی به سمت طراحی و تولید کاتالیست های کاهنده ی آلودگی هوا گام بردارد .

  • در این راستا مرکز R&D شرکت پارس اگزوز در کنار شرکت های شناخته شده و معتبر جهانی در حال مطالعه دقیق نیازهای مصرف کننده ایرانی بوده تا مناسبتربن و پاک ترین گزینه را انتخاب کرده و طراحی و توسعه دهد .

همچنین شرکت پارس اگزوز جهت حفظ محیط زیست اقدامات زیر را برای کاهش مصرف کاغذ در سازمان خود انجام داده است

  • حداقل استفاده از کاغذ

  • استفاده از اتوماسیون اداری و الکترونیکی نمودن پروندهها و مکاتبات اداری

  • جلوگیری از مکاتبات زاید و بوروکراسی اداری

  • پرهیز از تشریفات زاید در حاشیه پردازی، رنگ آمیزی و زینت بخشی مکاتبات

  • استفاده از فونتهای کوچک ولی خوانا در تحریر مطالب