فهرست نمایندگی های مجاز و مورد تایید پارس اگزوز

استان البرز

محمدرضا شیدیان
محمدرضا شیدیانکرج هفت جوی - ماهان ور 09127079345

استان البرز

محمدرضا حرآبادی
محمدرضا حرآبادیکرج بعد از پل حصارک بعد از دومین دور برگردان انبار 110 سالن شماره 2 شماره های تماس: 34808256 - 026 و 34805084 - 026

 استان آذربایجان غربی

رضا جدولی
رضا جدولیارومیه اول بلوار شیخ شلتور رو بروی پارک گلستان فروشگاه پژو جدولی 32353968 - 044

استان خراسان رضوی

محمد نجمی
محمد نجمیمشهد خیابان گاراژدارا - بلوار کوشش- کوشش 18- پلاک 178 جنب آهن فروشی امامی مغازه جامع اگزوز رضا 64270095 - 0513